ตัวการสำคัญที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสีย

จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถใช้ตาเปล่ามองเห็นได้ โดยขนาดทั่วไปของจุลินทรีย์นั้นจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 0.0005-0.05 มิลลิเมตร เป็นสัตว์มีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถเคลื่อนไหวได้ กินอาหารได้ และสืบพันธุ์ได้ ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต แต่การที่จะเกิดกับในสิ่งมีชีวิตได้นั้น ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารหรือทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากร่างกายแข็งแรงแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานและเกิดการต่อต้านไม่ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตหรือขยายพันธุ์ได้

จุลินทรีย์สามารถแบ่งได้เป็น 4 พวก ได้แก่

  • ซูโดโมนาเดเลีย เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ได้โดยการสังเคราะห์แสงหรือเคมี เช่น โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น
  • ยูบัคเตรีอารีส เป็นจุลินทรีที่มีอยู่โดยทั่วไป เป็นตัวกลางทีทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น ปอดบวม บาดทะยัก เป็นต้น
  • แอกติโนโมซีเตอีน เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรควัณโรค แต่ร่างกายมนุษย์เรานั้นสามารถสกัดเอาสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สเตรปโตโมซีส ในจุลินทรีย์ของชนิดนี้มาทำยาปฏิชีวนะได้ ช่วยในการรักษาโรคได้หลายอย่าง
  • ไปโตคีเตลีส เป็นจุลินทรีย์ที่มีรูปร่างเป็นเกลียว เป็นตัวก่อให้เกิดโรคซิฟิลิสและคุดทะราด
    จะเห็นได้ว่าจุลินทรีย์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆกับร่างกายของเรา นอกจากจะเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีอื่นๆแล้ว อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการนำพาจุลินทรีย์และแบคทีเรียเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายโดยตรง

เอนไซม์ คือ สารที่เข้าไปทำปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในเอมไซม์ เป็นโปรตีน 99% เป็นส่วน พบได้ทั้งใน พืช สัตว์ และอาหาร เอมไซม์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยในการย่อยสลายของอาหาร เพื่อให้ร่างกายดูดสารอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ทั้งนี้หากในร่างกายมีเอมไซน์ไม่มากพอ ร่างกายจะนำเอาเอมไซม์ของร่างกายที่ที่มีอยู่มาใช้ในการย่อยอาหาร จึงเป็นเหตุให้ร่างกายทำงานหนักขึ้น เสื่อมสภาพเร็ว และทำให้เกิดโรคต่างๆในที่สุด

น้ำ เป็นของเหลวที่มีอยู่ทั้งในบก ในอากาศ และในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็น ร่างกายของมนุษย์ สัตว์ พืช หรือแม้แต่จุลินทรีย์ มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ50% ยิ่งโดยเฉพาะในพืชจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 95-99% รวมไปถึงในอาหารด้วยเช่นกัน และทั้งหมดนี้ เมื่อมีจุลินทรีย์ เอมไซน์และน้ำอยู่ในอาหาร ก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย และย่อยสลายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นแหล่วงรวมการเกิดเชื้อโรคต่างๆที่ให้โทษแก่ร่างกาย มีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอ การเน่าเสีย หรือการเน่าเปื่อยเป็นกระบวนการการทำงานอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ที่มีผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาของเอมไซน์ที่ไปช่วยเร่งให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากับอาหารนั่นเอง หากเราต้องการไม่ให้อาหารเน่าเสียเร็ว ควรไม่ให้อาหารสัมผัสกับอากาศโดยตรง เช่น ใช้เครื่องซีลถุงในการถนอมอาหาร

Related Posts

© All Right Reserved