Tag: Lime

มะนาวกับสรรพคุณดีดี

มะนาว : lime ผลไม้วงศ์ส้มมะนาว citrus fruit รสเปรี้ยว มี่นิยมมี 2 พันธุ์ คือ เลมอน (lemon) มะนาวในเขตหนาว ผลใหญ่ เปลือกหนาสีเหลือง กับมะนาว (lime) มะนาวในเขตร้อน ผลเล็ก เปลือกสีเขียวบาง มีน้ำมาก รสเปรี้ยวจัด กลิ่นหอม ใช้ได้ทั้งสองชนิด

© All Right Reserved